Konferenser och symposier

Rolf Luft Symposium och Rolf Luft Award 2014

2014-05-1313:00 till 17:00 Nobel ForumCampus Solna

Rolf Luft Award 2014 går till professor Roger H. Unger, University of Texas Southwestern Medical Center, USA

Professor Roger Unger

Professor Unger inleder Rolf Luft Symposium med att hålla prisföreläsningen "A New Biology For Diabetes (Type 1 and 2)"

Anmälan

Sista dag för anmälan till symposiet är den 22 april 2014 -  anmälan är nu stängd

Program

13:00  Introduction, Chair: Per-Olof Berggren
13:15  Price Ceremony - Recipient of Rolf Luft Award: Professor Roger H. Unger, USA
  The Rolf Luft lecture; A New Biology For Diabetes (Type 1 and 2)
14:00  Coffee break
14:20

Rolf Luft Symposium

Chair: Mikael Rydén

  Etablerade och nya behandingar vid typ 2-diabetes; pro- och
con diskussion
14:30

GLP-1 analoger, för- och nackdelar, nya indikationer. Bo Ahrén Malmö-Lunds Universitet

14.50  Bariatrisk kirurgi, för- och nackdelar, nya indikationer. Joanna Uddén St Görans sjukhus, Anders Thorell Ersta sjukhus
15.10

Biomimicry to solve human disease – nature knows best. Peter Stenvinkel Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

15.30 

Insulinbehandling vid typ 2-diabetes, för- och nackdelar. Michael Alvarsson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Mikael Rydén Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

15.50  D-vitamin, kan det förebygga typ 2-diabetes? Henrik Wagner KI Södersjukhuset
16.10 Har statiner gynnsam effekt på mikrovaskulär funktion vid typ 1-diabetes? Sara Tehrani, Gun Jörneskog KI, Danderyds sjukhus
16.30  Världsledande forskning - möjlighet för framtida bot av diabetes
typ 1 och typ 2? Per-Olof Berggren KI, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
16.50 Avslutning, sammanfattning Mikael Rydén

 

Länkar

Pris