Konferenser och symposier

Kunskapsdag om Aortasjukdomar

2017-10-1914:00 till 17:00 Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Varmt välkomna till Sveriges första nationella kunskapsdag om aortasjukdomar - aneurysm och dissektion.

Målgrupp

Dagen vänder sig till patienter med aortasjukdom, anhöriga och personal som möter denna patientgrupp och alla andra som är intresserade av dessa sjukdomar.

Program

Program och hålltider för Aortadagen

Anmälan

Anmälan görs till Ulrika Lilja Demirovic, på e-mail ulrika.lilja-demirovic@sll.se senast den 13 oktober. Kunskapsdagen är kostnadsfri och öppen för alla som fått bekräftelse på sin föranmälan. 

Organisationskommitté

Mötet anordnas med stöd av Hjärt-Lungfonden och patientföreningen. I organisationskommittén ingår Rebecka Hultgren, Johnny Steuer, Timo Söderlund och Göran Hassel.

 

Aortadissektion Föreningen Skandinavien är en av dem både önskat och som står bakom "En kunskapsdag om Aortasjukdomar". Ett stort steg framåt för en förbättrad information till allmänhet, patienter och anhöriga till dem som drabbats av svåra och ibland sällsynta aortasjukdomar.

 

Hjärt-kärlsjukdomar