Föreläsningar och seminarier

KI Discovers med Ulrik Sartipy

2016-04-0612:00 till 13:00 Hörsalen NovumCampus Flemingsberg

Docent Ulrik Sartipy, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, föreläser i seminarieserien KI Discovers.

Ulrik Sartipy

Ulrik Sartipy presenterar forskningen bakom publikationerna:

Household Disposable Income and Long-Term Survival After Cardiac Surgery : A Swedish Nationwide Cohort Study in 100,534 Patients,

JACC, October 2015.

Dalén M, Ivert T, Holzmann M, Sartipy U.

 

Aortic valve replacement with mechanical vs. biological prostheses in patients aged 50–69 years,

European Heart Journal (2015), online 11 November.

Glaser N, Jackson V, Holzmann M, Franco-Cereceda A, Sartipy U.

 

Läs webbnyheterna:

Tydligt samband mellan inkomst och överlevnad efter hjärtkirurgi, samt

Mekanisk hjärtklaffprotes bättre än biologisk.

Kaffe och smörgås serveras mellan 11.30 och 12.00.