Halvtidskontroller

Halvtidskontroll: Ellika Sahlin

2014-11-2009:30 Kirurgisalen, A6:04Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Titel: New molecular tools for prenatal diagnosis

Huvudhandledare: Erik Iwarsson

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi