Konferenser och symposier

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

2017-02-2017:30 till 19:00 Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, 3trKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion. 

Mats Lambe, professor och chef på RCC Uppsala/Örebro berättar om megalänkning av kvalitetsregister mot andra hälso-/sjukvårdsregister.

Välkomna önskar Institutionen för molekylär medicin och kirurgi / Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Contact person: Deborah Saraste
Gastroenterologi