Föreläsningar och seminarier

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

2017-03-1317:30 till 19:00 Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, 3trKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion. 

Annika Svanström Röjvall presenterar sitt doktorandprojekt

”Adverse effects from treatment for rectal cancer stage I-III in women”

Stina Funetes presenterar två delarbeten inom ramen för sin avhandling

“Långtidsuppföljning av biverkningar inom Sthlm III studien.”

Välkomna önskar Institutionen för molekylär medicin och kirurgi / Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Contact person: Deborah Saraste
Gastroenterologi