Föreläsningar och seminarier

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

2016-11-1417:30 till 19:00 Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, 3trKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kirurgiska aspekter på CME och högersidig coloncancer – blir det bättre resultat?

Föreläsare: doktorand, överläkare, Richard Bernhof St Görans sjh

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att vi ska få en konstruktiv diskussion. 

Välkomna önskar inst för molekylär medicin och kirurgi / Gastrocentrum, sektionen för kolorektal kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Contact person: David Edler
Gastroenterologi