Föreläsningar och seminarier

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

2016-02-0817:30 till 19:00 Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, 3trKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Impact of pre-treatment patient-related selection parameters on outcome in rectal cancer. 

Föreläsare: Bitr. Överläkare Anders Elliot

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektalcancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att vi ska få en konstruktiv diskussion. 

Välkomna önskar inst för molekylär medicin och kirurgi / Gastrocentrum, sektionen för kolorektal kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Contact person: David Edler
Gastroenterologi