Föreläsningar och seminarier

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

2018-01-2217:30 till 19:00 Gastrocentrum, Kirurgsektionen, Helikopterhuset, plan 3, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vi hälsar alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare på andra institutioner. Målsättningen är att ha en konstruktiv och inspirerande diskussion!

Richard Bernhoff, överläkare i Kirurgi på Capio St Göran, berättar om sin avhandling "Colon cancer- aspects on surgical treatment and Complete mesocolic Excision".

Smörgåsar och dricka serveras.

Varmt välkomna önskar Institutionen för molekylär medicin och kirurgi / Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Contact person: Deborah Saraste
Gastroenterologi