Föreläsningar och seminarier

Forskningsseminarium inom området kolorektal cancer

2015-10-1217:30 till 19:00 Gastrocentrum, kirurgisektionen, Helikopterhuset, 3trKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Blödning, anemi och blodtransfusion vid operation för kolorektal cancer - påverkar det risken för cancerdöd och ileus?

Malin Mörner, doktorand Clintec

Alla som är intresserade av forskning inom området kolorektal cancer är välkomna till seminarier då vi presenterar egna forskningsprojekt eller projekt där vi samarbetar med forskare vid andra institutioner. Välkomna önskar Institutionen för molekylär medicin och kirurgi/Gastrocentrum, sektionen för nedre abdominell kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset.

 
Contact person: David Edler
Gastroenterologi