Disputationer

Disputation: Margareta Ring

2014-10-1709:00 Thoraxaulan, N2:U1Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Methodological studies applying new techniques for evaluation of arterial function

Opponent: Eva Nylander, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsouniversitetet Linköping

Disputationen hålls på svenska

Länkar