Disputationer

Disputation: Malin Stenman

2016-06-0309:00 Thoraxaulan, plan U1, ThoraxhusetKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Depression and cardiac surgery

Opponent

Anders Ahlsson, Örebro Universitet

Betygsnämnd

Stefan Thellin, Uppsala Universitet

Jonas Schwieler, Karolinska Institutet

Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet

Länkar

Thoraxkirurgi