Disputationer

Disputation: Lovisa Backemar

2016-03-1110:00 Rehabsalen, NorrbackaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Oesophageal cancer surgery - the role of comorbidities

Opponent

Jan Johansson, Lunds Universitet

Betygsnämnd

Magnus Sundbom, Uppsala Universitet

Ann Langius, Karolinska Institutet

Jonas Ludvigsson, Karolinska Institutet

Länkar

Övre gastrointestinal forskning