Disputationer

Disputation: Karin Westberg

This page in English
2017-12-0109:00 Aulan, Danderyds sjukhus, MörbygårdsvägenDanderyds sjukhus

Locally recurrent rectal cancer - aspects on management, surgery and outcome

Opponent

Professor Emmanuel Tiret, Universités-Practicien Hospitalier, Paris

Betygsnämnd

Professor Magnus Nilsson, Karolinska Institutet

Professor Maria Albertsson, Syddansk Universitetet

Professor Eva Haglind, Göteborgs Universitet

 

Länkar

Cancer och onkologiGastroenterologi