Disputationer

Disputation: Jan Hellström

2014-02-1409:00 Nanna Svartz Auditorium Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Sedation with volatile anesthetics in Cardiothoracic ICU patients

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Avhandling