Disputationer

Disputation: Henrik Wagner

This page in English
2016-11-1109:00 Sal Eken S2:02 NorrbackaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Factors potentially influencing pathogenetic mechanisms and hyperglycemia in pre-diabetes and type 2 diabetes - clinical studies in human

Opponent

Carl Johan Östgren, LinköpingsUniversitet

Betygsnämnd

Christian Berne, Uppsala Universitet

Ylva Pernow, Karolinska Institutet

Mai-Lis Hellenius, Karolinska Institutet

Huvudhandledare:

Michael Alvarsson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Länkar

Diabetes