Disputationer

Disputation: Erik Neovius

This page in English
2016-11-2509:00 ÖNH:s föreläsningssal A6:02Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Development of surgical techniques in craniofacial surgery

Opponent

Avni Abdiu, Linköpings Universitet

Betygsnämnd

Bodil Lund, Karolinska Institutet

Ann Hermansson, Lunds Universitet

Paul Ackerman, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Filip Farnebo

Länkar