Disputationer

Disputation: Dag Holmberg

This page in English
2019-06-0510:00 Nanna Svartz, J3:12, Bioclinicum, Solnavägen 30Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Barrett's esophagus and gastroesophageal reflux in relation to esophageal adenocarcinoma

Opponent

Jan Hatlebakk, Universitetet i Bergen

Betygsnämnd

Anders Thorell, Karolinska Institutet

Peter Thelin Schmidt, Karolinska Institutet

Jakob Hedberg, Uppsala Universitet

 

Import to calendar
Övre gastrointestinal forskning