Disputationer

Disputation: Christian Buchli

2015-02-0609:00 Nanna Svartz Auditorium Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Rectal Cancer - Aspects on Radiotherapy, Androgens and Body Composition

Opponent

Paris Tekkis, Imperial College, London

Betygsnämnd 

Olof Hallböök, Linköping University

Robert Bränström, Karolinska Institutet 

Peter Nygren, Uppsala University

Huvudhandledare

Torbjörn Holm, Karolinska Institutet

Länkar

Gastroenterologi