Disputationer

Disputation: Carl Kilander

This page in English
2017-01-2713:00 Sal Eken, NorrbackaKarolinska Universitetssjukhuset, Solna

Aspects of biliary tract cancer - incidence and reproductive risk factors

Opponent

Jonas Manjer, Lunds Universitet

Betygsnämnd

Malin Sund, Umeå Universitet

Fang Fang, Karolinska Institutet

Bengt Isaksson, Karolinska Institutet

Länkar

Övre gastrointestinal forskning