Disputationer

Disputation: Anna Forsberg

2014-10-2409:00 Föreläsningssalen CMM, L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Colonoscopic Surveillance in Familial Colorectal Cancer

Opponent: Ingvar Syk, Lunds Universitet

Länkar