Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-02-1815:30 Erling Perssons seminarierum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Benedicte Bang

"Identifiering av medfödda genetiska avvikelser som orsak till barnleukemi"

Förhandsgranskare: Lennart Blomqvist, Lisa Juntti Berggren, Claes-Göran Östenson, Ida Nilsson, Anna Wikman, Marie Westin, Karin Luttropp

John Tapper

"Sexual function, hormone levels, body composition and oncological outcome in men with rectal cancer"

Förhandsgranskare: Peter Gustavsson/Emma Tham, Catharina Lavebratt, Charlotta Ryk, Jan van der Linden, Anders Elliot Hansson, Karin Åvall, Vasilios Zachariadis

Contact person: Ann-Britt Wikström