Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-01-2815:30 Erling Perssons seminarierum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Poorna Anandavadivelan

"Improved survivorship after surgery in oesophageal cancer patients"

Förhandsgranskare: Lennart Blomqvist, Claes-Göran Östenson, Ida Nilsson, Emma Tham, Marie Westin, Karin Luttropp

Dag Holmberg

"Barrett's oesophagus in Sweden Study"

Förhandsgranskare: Sophie Bensing, Peter Gustavsson, Catharina Lavebratt, Charlotta Ryk, Jan van der Linden, Anna Wikman, Karin Åvall, Vasilios Zachariadis

Contact person: Ann-Britt Wikström