Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2014-10-2215:15 Erling Perssons seminarierum, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Samuel Röhl

"Studies of the natural course of vein graft disease with focus on advanced in vivo visualization and improvement of endothelial repair"

Contact person: Ann-Britt Wikström