Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2014-09-2414:45 Erling Perssons seminarierum, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Yuan Chen Xu

Mitochondrial function in Type 2 Diabetes Mellitus

Förhandsgranskare: Lennart Blomqvist, Claes-Göran Östenson, Catharina Lavebratt, Ann Nordgren

Anders Kämpe

Genetic causes and underlying disease mechanisms in early-onset osteoporosis

Förhandsgranskare: Sophie Bensing Charlotta Ryk, Jan van der Linden, Karin Åvall, Vasilios Zachariadis

Silvia Zambrana

Evaluation of anti-diabetic activity of Bolivian nutraceutical plants

Förhandsgranskare: Peter Gustavsson, Ida Nilsson, Lisa Juntti Berggren, Marie Westin

Contact person: Ann-Britt Wikström