Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-10-2115:30 Erling Perssons seminarierum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Urszula Rykaczewska

"Identification and characterization of novel vascular smooth muscle cells markers (in biology and disease)."

Förhandsgranskare: Lisa Juntii Berggren, Daniel Nilsson, Sven Nyrén, Emma Tham, Manne Holm, Karin Luttropp

Ebba Swedenhammar

"The rational of repair in patients with abdominal rectus muscle diastasis during abdominoplasty; a functional analysis with regard to abdominal muscle strength and quality of life"

 Förhandsgranskare: Lennart Blomqvist, Jan van der Linden, Mikael Skorpil, Anders Elliot Hansson, Jacob Farnebo

Jesper Eisfeldt

"Characterization of structural chromosomal variants by massively parallel DNA sequencing"

Förhandsgranskare: Catharina Lavebratt, Charlotta Ryk, Claes-Göran Östenson, Måns Magnusson, Meike Paschen, Cheng Xu

Contact person: Ann-Britt Wikström
Antagning