Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-09-2315:30 Erling Perssons seminarierum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Eva Doorakkers

How eradication of Heliobacter pylori infection influences cancer risk"

Förhandsgranskare: Catharina Lavebratt, Lennart Blomqvist, Charlotta Ryk, Manne Holm, Måns Magnusson, Karin Luttropp, Jacob Farnebo

Christian Bitar

"Anatomic surface replacement (ASR) – nationell uppföljning efter indragning av implantat"

Förhandsgranskare: Lisa Juntti Berggren, Jan van der Linden, Sven Nyrén, Emma Tham, Anders Elliot Hansson, Meike Paschen, Cheng Xu

Contact person: Ann-Britt Wikström
Antagning