Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-08-2615:30 Erling Perssons seminarierum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Sintia Kolbjer

"Missbildningar i centrala nervsystemet vid epelepsi; genetiska och kliniska aspekter"

Förhandsgranskare: Catharina Lavebratt, Manne Holm, Måns Magnusson

Alice Costantini

"Genetic causes and molecular mechanisms underlying metabolic bone diseases"

Förhandsgranskare: Ida Nilsson, Jan van der Linden, Meike Paschen

Hannah Adam

"Oncological aspects of reconstructive breast surgery"

Förhandsgranskare: Emma Tham, Lennart Blomquist, Anders Elliot Hansson

Maria Pettersson

"Identification of new disease genes by sequencing balanced chromosomal abberations"

Förhandsgranskare: Claes-Göran Östenson, Charlotta Ryk, Karin Luttropp

Contact person: Ann-Britt Wikström
Antagning