Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-06-1015:30 Erling Perssons seminarierum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Emma Rosander

"Lokalt avancerad koloncancer - aspekter på behandling och resultat"

Förhandsgranskare: Catharina Lavebratt, Lotta Ryk, Emma Tham, Jan van der Linden, Manne Holm, Meike Paschen, Marie Westin, Vasilios Zachariadis

Björn Bolmstrand

"Locally advanced rectal cancer - Aspects of management, outcome & reconstruction"

Förhandsgranskare: Lisa Juntti Berggren, Claes-Göran Östenson, Ida Nilsson, Sven Nyrén, Anders Elliot Hansson, Karin Luttropp, Måns Magnusson

Contact person: Ann-Britt Wikström