Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2015-05-2015:30 Erling Perssons seminarierum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Jesper Kraus-Schmitz

"Komplikationer vid korsbandskirurgi"

Förhandsgranskare: Catharina Lavebratt, Lotta Ryk, Emma Tham, Marie Westin

Patrik Lundström

"Non surgical management of patients with rectal cancer"

Förhandsgranskare: Lisa Juntti Berggren, Claes-Göran Östenson, Ida Nilsson, Anders Elliot Hansson, Vasilios Zachariadis

Jannike Nickander

"Diagnostic improvements in cardiovascular magnetic resonance T1 mapping and flow quantification"

Förhandsgranskare: Lennart Blomqvist, Jan van der Linden, Karin Luttropp, Manne Holm 

Contact person: Ann-Britt Wikström