Antagningsseminarier

Antagningsseminarium

2014-03-2614:45 Erling Perssons seminarierum, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagning av nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Yamin Granberg

"Funktionsnivå och långvariga smärttillstånd efter extremitetstrauma"

Förhandsgranskare: Lennart Blomqvist, Peter Gustavsson, Philip Tannenberg och Maria Westin

Sampath Narayanan

"Improving tissues’ reaction to hypoxia, a new therapeutic approach for chronic diabetic wounds as model for other chronic complications in diabetes"

Förhandsgranskare: Catharina Lavebratt, Sophie Bensing, Karin Åvall och Karin Luttropp

Jessada Thutkawkorapin

"Next generation sequencing to find genetic risk factors in familial cancer"

Förhandsgranskare: Lisa Juntti Berggren, Ida Nilsson, Charlotta Ryk och Jenny Björkqvist

Natalie Glaser

"Prosthetic aortic heart valves"

Förhandsgranskare: Jan van der Linden, Ann Nordgren och Vasilios Zachariadis

Patricia Sandqvist

"Localizing parathyroid adenoma in patients with primary hyperparathyroidism; Preoperative imaging techniques and strategies in persistent and recurrent disease"

Förhandsgranskare: Anna Wikman, Claes-Göran Östenson och Anders Elliot Hanson