Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

This page in English
2018-03-2115:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för doktorandregistrering senare del vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Petra Lundström

"Biological and physiological characteristics in sedentary individuals before and after training"

Contact person: Ann-Britt Wikström