Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

This page in English
2018-02-2115:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Linghua Kong

"Prenatal and postnatal metabolic risks for neurodevelopmental disorder"

Contact person: Ann-Britt Wikström