Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

This page in English
2018-01-3115:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Elin Skott

"The gut flora: new treatment possibilities for ADHD"

Förhandsgranskare: Elisabetta Dare, Ljubica Perisic, Ivan Shabo, Jan van der Linden, Camilla Olofsson, Florian Schober

Emeli Pontén

"Epidemiological and genetic studies of childhood cancer etiology"

Förhandsgranskare: Lennart Blomquist, Joonas Kauppila, Richard Rosenquist, Cecilia Österholm Corbascio, Jannike Nickander, Meike Paschen, Cheng Xu

Georgios Tsatsaris

"Charcotfot hos patienter med diabetes mellitus - Kliniska och epidemiologiska studier"

 Förhandsgranskare: Paul Ackermann, Anna Lindstrand, Daniel Nilson, Maria Westin, Anders Kämpe, Maria Pettersson

Contact person: Ann-Britt Wikström