Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2017-09-0615:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Carl Granath

"Novel Approaches for Treating and Understanding Aortic Valve Disease"

Förhandsgranskare: Daniel Nilsson, Richard Rosenquist, Joonas Kauppila, Hannah Adam, Florian Schober

Riccardo Cristiani

"Anterior cruciate ligament injuries - revision surgery and graft failure"

Förhandsgranskare: Paul Ackermann, Jan van der Linden, Maria Westin, Robin Fröbom, Maria Pettersson

Michael Persson

"Epidemiological Studies of Bioprosthetic Aortic Valves"

Förhandsgranskare: Lennart Blomquist, Anna Lindstrand, Ivan Shabo, Meike Paschen, Cheng Xu

Contact person: Ann-Britt Wikström
Antagning