Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2016-04-2015:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Martin Slettengren

"Evaluation of an automatic urinometer in various clinical settings and its potential in detecting and preventing biofilm information"

Förhandsgranskare: Lennart Blomquist, Lisa Juntti Berggren, Emma Tham, Maria Westin, Anders Elliot Hansson, Robin Fröbom, Karin Åvall, Chen Xu

Contact person: Ann-Britt Wikström
AntagningDoktorand