Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2017-12-0615:30 Erling Perssons konferensrum, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Peter Espinosa

"Evaluation of patients with multiple total joint arthroplasties in the lower limbs."

Förhandsgranskare: Paul Ackermann, Lennart Blomquist, Maria Westin Cecilia Österholm Corbascio, Jannike Nickander, Maria Pettersson

Vasileios Sarakatsianos

"Korsbandsrekonstruktion – Klinisk betydelse av graft val"

Förhandsgranskare: Anna Lindstrand, Ivan Shabo, Jan van der Linden, Camilla Olofsson, Florian Schober

Anna-Karin Åkerman

"Studies on stress dynamics of cortisol and consequenses of cortisol deficiency"

Förhandsgranskare: Elisabetta Dare, Joonas Kauppila, Daniel Nilsson, Ljubica Perisic, Richard Rosenquist, Meike Paschen 

Contact person: Ann-Britt Wikström
Antagning