Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2017-11-0815:30 Erling Perssons konferensrum L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Bianca Suur

"The role of proprotein convertases in control of smooth muscle cell function and vascular disease"

Förhandsgranskare: Daniel Nilsson, Richard Rosenquist, Ivan Shabo, Cecilia Österholm Corbascio, Hannah Adam, Florian Schober

Emil Pieniowski

"Aspects on low anterior resection syndrome (LARS); Prevalence, risk factors, long term follow up and treatment"

Förhandsgranskare: Elisabetta Dare, Joonas Kauppila, Anna Lindstrand, Ljubica Perisic, Jannike Nickander, Meike Paschen

Yangjun Liu

"Personality type and recovery after oesophageal cancer surgery"

Förhandsgranskare: Paul Ackermann, Lennart Blomquist, Jan van der Linden, Maria Westin, Camilla Olofsson, Maria Pettersson

Contact person: Ann-Britt Wikström
Antagning