Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2017-10-0415:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Antti Siika

"Finite Element Analysis of Abdomdinal Aortic Aneurysm"

Förhandsgranskare: Lennart Blomquist, Daniel Nilsson, Hannah Adam, Florian Schober

Till Seime

"Role of smooth muscle cells in calcification of atherosclerotic plaques"

Förhandsgranskare: Joonas Kauppila, Richard Rosenquist, Meike Paschen, Robin Fröbom

Jiaojiao Zheng

"Aetiological aspects of gastric cancer"

Förhandsgranskare: Anna Lindstrand, Jan van der Linden, Maria Westin, Maria Pettersson

Mary Margaret Ajiko

"Peadiatric surgery in Uganda – unmet need and innovations to improved quality of care"

Förhandsgranskare: Paul Ackermann, Ivan Shabo, Camilla Olofsson, Cheng Xu

Contact person: Ann-Britt Wikström
Antagning