Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2017-05-1715:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Simon Svedman

"Prediktorer för- och prevention av venös tromboembolism och läkningsstörning vid immobilisering av nedre extremitet"

Contact person: Ann-Britt Wikström