Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2017-01-2515:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kim Olesen

"Cell and Biomaterial Guided Regeneration of Cardiac Tissue"

Förhandsgranskare: Lennart Blomqvist, Lisa Juntti Berggren, Daniel Nilsson, Jan van der Linden, Maria Westin, Robin Fröbom, Meike Paschen, Cheng Xu

Axel Frisell

"Immediate breast cancer reconstruction: patient information, regional variations and effects of radiotherapy"

Förhandsgranskare: Emma Tham, Elisabetta Dare, Anna Lindstrand, Sven Nyrén, Anders Ellit Hanson, Maria Pettersson, Florian Schober, Karin Åvall

Contact person: Ann-Britt Wikström