Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2016-03-1615:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Karin Wallander

"Gastric cancer – hereditary predisposition and prognostic prediction", förhandsgranskare: Lisa Juntti Berggren, Sven Nyrén, Claes-Göran Östenson, Anders Elliot Hansson, Robin Fröbom och Chen Xu

Contact person: Ann-Britt Wikström
AntagningDoktorand