Antagningsseminarier

Antagning av nya doktorander

2016-02-2415:30 Konferensrum Erling Persson, L1:03Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Antagningsseminarium för nya doktorander vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Qiaoli Wang

"Etiology, prediction and prevention of esophageal squamous cell carcinoma"

Contact person: Ann-Britt Wikström
AntagningDoktorand