Skip to main content

Integrativ fysiologi

Det övergripande syftet med forskningen inom integrativ fysiologi är att upptäcka och definiera riktpunkter som är viktiga inom metabola sjukdomar, till exempel vid nedsatt glukos homeostas och typ 2-diabetes mellitus.

Forskargruppsledare

Juleen Zierath

Professor
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Assistent åt forskargruppsledare

Jane Thomsen

Administratör
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Biträdande forskargruppsledare

Anna Krook

Professor
Styrelsen för forskning (FS)
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Adress:

Integrativ fysiologi, Karolinska Institutet
Biomedicum, C4, Solnavägen 9,
171 77 Stockholm

Forskningsprojekt

Läs om gruppens forskningsprojekt på Integrativ fysiologi, FYFA

Medlemmar i gruppen

Marie Björnholm

Forskare
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Marc Gilbert

Anknuten
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Andreas Isaksson

Forskningsassistent
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Håkan Karlsson

Forskningsingenjör
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Julie Massart

Forskarassistent
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Torbjörn Morein

Laboratorieingenjör
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Stefan Nobel

Projektkoordinator
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Laura Sardon Puig

Doktorand

Rasmus Sjögren

Anknuten
Integrativ fysiologi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1