Skip to main content

Integrativ fysiologi

Det övergripande syftet med forskningen inom integrativ fysiologi är att upptäcka och definiera riktpunkter som är viktiga inom metabola sjukdomar, till exempel vid nedsatt glukos homeostas och typ 2-diabetes mellitus.

Forskargruppsledare

Juleen Zierath

Professor
C3.FyFa.Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Assistent åt forskargruppsledare

Jane Thomsen

Annan grund
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Biträdande forskargruppsledare

Anna Krook

Professor
08-524 878 24
C3.FyFa.Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Adress:

Integrativ fysiologi, Karolinska Institutet
Biomedicum, C4, Solnavägen 9,
171 77 Stockholm

Forskningsprojekt

Läs om gruppens forskningsprojekt på Integrativ fysiologi, FYFA

Medlemmar i gruppen

C3.FyFa.Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Marie Björnholm

Forskare
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Marc Gilbert

Annan grund
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Per Andreas Samith Isaksson

Forskningsassistent
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Håkan Karlsson

Forskningsingenjör
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Michael Kuefner

Postdoktorala studier
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Julie Massart

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Torbjörn Morein

Laboratorieingenjör
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Stefan Nobel

Projektsamordnare
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Laura Sardon Puig

Doktorand
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

David Rizo Roca

Postdoktorala studier
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Mladen Savikj

Postdoktorala studier
C3.FyFa.Integrativ Fysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi

Rasmus Sjögren

Anknuten till Forskning
K1.MMK.Integrativ fysiologi
K1 Molekylär medicin och kirurgi