Skip to main content

Halvtidskontroll MMK

Halvtidskontroll ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och bör ske två år efter registrering eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts. Genomförd halvtidskontroll är obligatorisk för att få tillstånd att disputera vid KI.

Vad krävs för att göra halvtidskontroll

Minst 7,5 hp av utbildningens allmänvetenskapliga baskurser (gäller doktorander registrerade inom Medicinsk vetenskap) ska vara avklarade innan halvtidskontroll kan genomföras.

För doktorander antagna fr.o.m. 090701 gäller att Statistik och forskningsetik ska ingå i de allmänvetenskapliga baskunskaperna samt att KI:s introduktion för utbildning på forskarnivå ska vara genomförd.

Minst en årlig uppföljning av studieplanen bör ha genomförts mellan registrering och halvtidskontroll.

Mer information

Ansökan om halvtid vid MMK

Blankett 5 - Halvtidskontroll