Skip to main content

Forskningssamarbeten Thoraxkirurgi

KI-Mayo Clinic

Pågående samarbete med professor André Terzic inom forskningsområdet regenerativ medicin. Inom området utvecklas system för administrering av stamceller till patienter med avancerad hjärtsvikt och mekaniska assister (Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio).

Heart Patch

Inom samarbetet med University of Ottowa och professor Marc Ruel och Jöns Hillborn (Ångströms lab. Uppsala), skapas ”patchar” för att reparera hjärtan vid ischemisk hjärtsjukdom (Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio).

Regenerativa nätverket vid KI

Nätverker inkluderar professor Outi Hovatta, Clintec; professor Katarina LeBlanc (LabMed), Sergey Rodin, MBB; Evren Alici, (MedS); Andras Simon, CMB (Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio).

Risk och prognos vid hjärtkirurgi

-Nationella registerstudier: syftar till att bättre förstå olika faktorers betydelse för prognos efter hjärtkirurgi med betoning på depression, diabetes, njurfunktion och transfusion av blodprodukter (Ulrik Sartipy, Martin Holzmann, Gustaf Edgren).

Hjärtsvikt

Samarbetet Hjärtsvikt – riskmodeller och diastolisk hjärtsvikt drivs tillsammans med forskargrupper vid Columbia University, New York och University of Washington, Seattle med validering av riskprediktionsmodeller, samt karaktärisering av hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (Urik Sartipy, Lars Lund).

Internationella samarbeten

FAD

Fighting Aneurysm Disease (FAD) är ett projekt inom EU:s sjunde ramprogram (Health-F2-2008-200647) (Anders Franco-Cereceda, Per Eriksson).

Fondation Leducq

Fondation Leducq finansierar s.k. Transatlantic Networks of Excellence. MIBAVA är ett projekt som koordineras från Antwerpen, respektive Baltimore med deltagande enheter även från Toronto, Montréal och Lübeck. Projektet syftar till att närmare undersöka kopplingen bikuspid aortaklaff – aortadilatation (Anders Franco-Cereceda, Per Eriksson).

NORCAAD

Nordic Consortium for Acute Aortic Dissection (NORCAAD) är en nordisk (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island) multicenterstudie av behandlingsmetoder och resultat vid kirurgisk behandling av akut aortadissektion typ A (Anders Franco-Cereceda, Christian Olsson).

Pågående kliniska studier