Forskningssamarbeten Thoraxkirurgi

KI-Mayo Clinic: (regenerativ medicin) pågående samarbete med professor André Terzic inom forskningsområdet regenerative medicin där man utvecklar system för administrering av stamceller till patienter med avancerad hjärtsvikt och mekaniska assister (Karl-Henrik Grinnemo och Matthias Corbascio).

 

Heart Patch: samarbete med University of Ottowa, professor Marc Ruel och Jöns Hillborn (Ångströms lab. Uppsala) skapas ”patchar” för att reparera hjärtan vid ischemisk hjärtsjukdom. (Karl-Henrik Grinnemo och Matthias Corbascio).

 

Regenerativa nätverket vid Karolinska Institutet inklusive; professor Outi Hovatta, Clintec; professor Katarina LeBlanc, Institutionen för laboratoriemedicin, Sergey Rodin, MBB; Evren Alici, Institutionen för medicin; Andras Simon, CMB. (Karl-Henrik Grinnemo och Matthias Corbascio).

 

Risk och prognos vid hjärtkirurgi - nationella registerstudier: syftar till att bättre förstå olika faktorers betydelse för prognos efter hjärtkirurgi med betoning på depression, diabetes, njurfunktion och transfusion av blodprodukter (Ulrik Sartipy, Martin Holzmann, Gustaf Edgren).

 

Hjärtsvikt – riskmodeller och diastolisk hjärtsvikt: tillsammans med forskargrupper vid Columbia University, New York och University of Washington, Seattle med validering av riskprediktionsmodeller samt karaktärisering av hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (Urik Sartipy och Lars Lund)

Internationella samarbeten:

Fighting Aneurysm Disease (FAD), projekt inom EUs 7:e ramprogram (Health-F2-2008-200647) (Anders Franco-Cereceda och Per Eriksson).

 

Fondation Leducq (www.fondationleducq.org) finansierar s k Transatlantic Networks of Excellence. MIBAVA är ett projekt som koordineras från Antwerpen respektive Baltimore med deltagande enheter även från Toronto, Montréal och Lübeck. Projektet syftar till att närmare undersöka kopplingen bikuspid aortaklaff – aortadilatation (Anders Franco-Cereceda och Per Eriksson).

 

Nordic Consortium for Acute Aortic Dissection (NORCAAD), Nordisk (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island) multicenterstudie av behandlingsmetoder och – resultat vid kirurgisk behandling av akut aortadissektion typ A (Anders Franco-Cereceda och Christian Olsson)

Thoraxkirurgi