Emeriti professorer vid MMK

Emeriti professorer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Margareta Blombäck Professor emerita i koagulationsforskning
Bertil Hamberger Professor emeritus i kirurgi
Hans Ringertz Professor emeritus i radiologi
Torgny Svenberg Professor emeritus i kirurgi
John Wahren Professor emeritus i klinisk fysiologi
Hans Wiksell Professor emeritus i klinisk tillämpning av elektromagnetiska och akustiska vågrörelser
Professor