Skip to main content

Diabetes och allvarliga komplikationer kan förebyggas

Typ 2-diabetes kan ge allvarliga komplikationer, såsom skador i ögon, njurar, kärl, nerver och hjärta. De flesta av dessa skador har samma orsaker, där högt blodsocker är en viktig faktor. Ärftliga anlag kan öka risken för eller skydda mot skador. Genom att påverka orsakerna kan skador förebyggas och minskas. Ny teknologi kan dessutom hjälpa oss att förstå och bota diabetes.

Den 16 oktober 2017 hölls ett tvärvetenskapligt symposium i Aula Medica där professor Kerstin Brismar var en av talarna. Här kan du ta del av hennes föreläsning: "Diabetes och allvarliga komplikationer kan förebyggas".

På Karolinska Institutets temasidor kan du läsa mer om Diabetes typ 2