Deltagande parter GMS

GMS genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, SciLifeLab, näringslivet och patientföreningar. GMS består av 14 parter från Sveriges sju universitetslandsting/regioner samt tillhörande medicinska fakulteter.

GMS-projektet bygger vidare på de mål som Nationella Biobanksrådet satte upp när de påbörjade arbetet med att ena landets biobanker till en gemensam infrastruktur, Biobank Sverige, samt regeringens satsning på SciLifeLab som nationell infrastruktur för molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. Styrgruppen för GMS är densamma som den för Biobank Sverige.

Universitets-parter

 • Göteborgs Universitet
 • Lunds Universitet
 • Linköpings Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Uppsala Universitet
 • Umeå Universitet
 • Örebro Universitet

Universitetslandsting/region-parter

 • Region Skåne (Värdlandsting)
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Östergötland
 • Stockholm läns landsting
 • Region Uppsala
 • Västerbottens läns landsting
 • Region Örebro län

Styrgrupp (delad med Biobank Sverige)

 • Mats Ulfendahl, Ordförande, Region Östergötland
 • Diana Berggren Umeå universitet
 • Mikael Wiberg Västerbottens läns landsting
 • Mats G Karlsson Region Örebro län
 • Andreas Muranyi Scheutz Region Uppsala
 • Jan Andersson Stockholm läns landsting
 • Lars Grip Västra Götalandsregionen
 • Hannie Lundgren Region Skåne
 • Kerstin Nilsson Örebro universitet
 • Eva Tiensuu Janson Uppsala universitet
 • Anders Gustafsson Karolinska Institutet
 • Johan D Söderholm Linköpings universitet
 • Eric Hanse Göteborgs universitet
 • Martin L Olsson Lunds universitet
 • Sofia Medin Swedish Medtech
 • Maria Fagerquist Läkemedelsindustriföreningen

Adjungerade:

 • Sonja Eaker Ordf. beredningsgruppen Landsting och regioner SKL
 • Tobias Sjöblom Vice ordf. beredningsgruppen Uppsala Universitet

Vanligen adjungerade:

 • Anna Clareborn mötesanteckningar
 • Hasse Knutsson SKL
 • Erik Ullerås Uppsala universitet

Nationella arbetsgruppen (nuvarande namnet på ledningsgruppen)

 • Richard Rosenquist Brandell, Ordförande, Karolinska Institutet
 • Anders Edsjö, Vice-ordförande, Region Skåne
 • Lars Palmqvist, Västra Götalandsregionen
 • Tommy Martinsson, Göteborgs Universitet
 • Martin Hallbeck, Region Östergötland
 • Peter Söderkvist, Linköpings Universitet
 • Thoas Fioretos, Lunds Universitet
 • Anna Wedell, Stockholm läns landsting
 • Marene Landström, Västerbottens läns landsting
 • Richard Palmqvist, Umeå Universitet
 • Lucia Cavelier, Region Uppsala
 • Johan Botling, Uppsala Universitet
 • Gisela Helenius, Region Örebro län
 • Dirk Repsilber, Örebro Universitet

Adjungerade:

 • Valtteri Wirta, Karolinska Institutet
 • Per Sikora, Göteborg Universitet
 • Anna Lindstrand, Stockholm läns landsting
 • Lovisa Lomar, Västra Götalandsregionen
 • Hans Ehrencrona, Lund Universitet
 • Michael Akhras, Karolinska Institutet
Genetik