Deltagande centra - STOP Leg Clots

Deltagande centra - under uppbyggnad

Information till deltagande centra

STOP Leg Clots sammanfattande protokoll 

Landsting/region Sjukhus
Stockholm Karolinska Solna
  Karolinska Huddinge
  Södersjukhuset
  Danderyd
  Norrtälje
  Södertälje
Uppsala Akademiska
Östergötland Linköping
  Vrinnevisjukhuset
Jönköping Ryhov
  Höglandssjukhuset
Gotland Visby lasarett
Skåne Univ.sjh. Lund
  Univ.sjh. Malmö
Halland Kungsbacka
  Halmstad
Örebro Örebro
  Karlskoga
  Lindesberg
Gävleborg Gävle
  Bollnäs
  Hudiksvall
Västra Götaland Sahlgrenska
  Kungälv
  Östra
Västerbotten Umeå

 

Klinisk forskning